Belastingontwijking door wapenproducenten en VN-kernwapenverdrag

4 juni 2019 – Het Amsterdams Vredesinitiatief is blij en trots dat, na een periode van vruchtbaar overleg tussen AVI, enkele gemeenteraadsleden en PAX, er nu een Initiatiefvoorstel is ingediend door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Het is een ‘vredesactieprogramma’ van zeven punten.

  1. Namens Amsterdam, als eerste Nederlandse stad, het ICAN Cities Appeal ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.
  2. Steden waar Amsterdam banden mee onderhoudt, via bijvoorbeeld het Fearless Cities netwerk of het Mayors for Peace netwerk, op te roepen ook het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en een zelfde oproep te doen aan de Nederlandse regering.
  3. Wapenproducenten die in onze stad zijn gevestigd aan te schrijven en op te roepen om belastingdeals met de Nederlandse belastingdienst (tax rulings) openbaar te maken en bekend te maken of deze bedrijven wel of niet op dat verzoek zijn ingaan.

4. Het instrument Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) in te zetten om de wapenproducenten die gevestigd zijn in onze stad (te beginnen met de grootste 10) te screenen op (financiële) integriteit en de resultaten hiervan openbaar te maken.

5. Te onderzoeken of wapenproducenten op enigerlei wijze profiteren van investeringen door de gemeente, en als dat zo is deze financieringsstroom te beëindigen.

6. Te onderzoeken of de gemeente op enigerlei wijze andere dan financiële banden onderhoudt met wapenproducenten in deze stad, en als deze bestaan deze banden te verbreken.

7. In lijn met het initiatiefvoorstel “Ban belastingontwijking via brievenbusfirma’s uit Amsterdam” van de leden De Heer, Roosma, Bakker en Van Lammeren, aangenomen op 7 oktober 2016, bij het kabinet te blijven aandringen op het nemen van maatregelen tegen belastingontwijking en -ontduiking en daarbij voorrang te geven aan aanpakken van belastingontduikende en ontwijkende wapenproducenten.

Lees het volledige initiatiefvoorstel_ban_de_bom_def_2