Auteur: Marijke Kruyt

Brief Vredesorganisaties over de defensiebegroting

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Wij, ondergetekende vredesorganisaties, willen u aan de vooravond van de begrotingsdebatten over Defensie en Buitenlandse Zaken in november op de hoogte brengen van onze opvattingen. Tevens verzoeken we u onze vragen en standpunten ter harte te nemen. Met deze brief willen wij u een aantal vraagstukken voorleggen en onze oplossing daarbij geven.

Dramatische ontwikkelingen wereldwijd

Het afgelopen jaar heeft een aantal dramatische ontwikkelingen plaatsgehad. De covid-pandemie met wereldwijd al 4,5 miljoen doden stelt ons vragen over de prioriteiten die de mensheid heeft en de besteding van de middelen die er zijn. Deze pandemie vergroot de kloof tussen arm en rijk die er lang was. Daarnaast is het inmiddels onmiskenbaar dat de natuurrampen (bosbranden, overstromingen door orkanen en overmatige regenval, maar ook langdurige droogte, die alle het gevolg zijn van klimaatverandering) die bij voortduring over de wereld razen het uiterste vragen van een verstandige politieke leiding. Extra middelen voor de bestrijding van klimaatverandering hebben een hoge prioriteit in onze ogen.

Meer lezen

Steeds groter beroep op Defensie door klimaatverandering

De uitkomst van het rapport van VN-klimaatpanel IPCC komt voor voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Tom Middendorp niet als een verrassing. Als voorzitter van de internationale militaire commissie voor klimaat en veiligheid (IMCCS) is hij dagelijks bezig met het klimaat.

Het IPCC schetst in het ongeveer 1.500 pagina’s tellende rapport dat gisteren verscheen een niet bepaald rooskleurig beeld. Door de uitstoot van broeikasgassen neemt extreem weer alleen maar toe, terwijl de zeespiegel blijft stijgen. Volgende generaties gaan hier de tol voor betalen. “Het is misschien wel de grootste uitdaging van deze eeuw. We moeten indringend rekening houden met de consequenties van klimaatverandering”, zo zegt Middendorp.

Meer lezen

Open brief van het Amsterdams Vredesinitiatief aan alle organisaties waarmee wij ons verbonden voelen

Wij van het Amsterdams Vredesinitiatief vragen jullie om in jullie teksten voor flyers, Facebook, websites en persberichten de invloeden mee te nemen van militaire oefeningen en oorlogvoering op het klimaat. Hetzelfde geldt voor de effecten van oorlogvoering op het ontstaan van vluchtelingenstromen en racisme.

Oorlogvoering, racisme en klimaatverslechtering houden verband met elkaar. Laten wij met onze organisaties aan deze samenhang meer bekendheid geven.

 Klimaat

Bij militaire oefeningen en oorlogvoering wordt enorm veel fossiele brandstof verbruikt.

Meer lezen

Nederland moet stoppen met aankopen bij de Israëlische wapenindustrie

Producten die het Nederlandse leger kocht bij fabrikant Elbit zijn uitgetest in de bezette Palestijnse gebieden. Dat zou aanleiding moeten zijn voor politici om aan die import een eind te maken, vinden Jan Pronk, Laurens Jan Brinkhorst en Koos van Dam.

Opinie De Volkskrant 22 februari 2021Activisten van Extinction Rebellion North en Palestine Action protesteren buiten de Elbit Ferranti-fabriek in Waterhead, Oldham in Noordwest-Engeland,1 februari 2021. Beeld AFP

Activisten van Extinction Rebellion North en Palestine Action protesteren buiten de Elbit Ferranti-fabriek in Waterhead, Oldham in Noordwest-Engeland, 1 februari 2021. Beeld AFP

Meer lezen

Hoe de wapenindustrie probeert te profiteren van de coronacrisis

cc-foto: WikiImages

De wapenindustrie zet zichzelf neer als ‘vitale sector’ en probeert zo een voorkeursbehandeling te krijgen.

Terwijl velen hopen op een vreedzamer en duurzamer wereld na corona voert de wapenindustrie een lobby om de vraag naar zijn producten veilig te stellen. De organisatie van de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsindustrie pleit ervoor dat Nederland versneld nieuwe wapensystemen aanschaft en upgrades van bestaande wapensystemen naar voren haalt. De Tweede Kamer zou de begroting hiervoor met spoed moeten goedkeuren. De wapenindustrie kan natuurlijk al gebruik maken van algemene ondernemerssteun in het kader van corona, en betalingsverplichtingen van bedrijven in het F-35 project zijn voorlopig uitgesteld. Maar door de bedrijfstak af te schilderen als ‘vitale sector’ wordt geprobeerd een voorkeursbehandeling te krijgen zonder de Herijking Defensienota af te wachten die later dit jaar op de Kameragenda staat.

Meer lezen

Ban de bom actie

Er ligt een Initiatiefvoorstel op tafel bij de Amsterdamse Gemeenteraad  genaamd: ‘Ban de Bom – Zeg ja tegen het VN kernwapenverbod en zeg nee tegen belastingontwijking door wapenproducenten’. We zijn er trots op dat AVI aan de wieg staat van dit voorstel en dat zes Amsterdamse raadsfracties (die samen een meerderheid vormen) dit Ban de Bom initiatief ondersteunen waarin de regering wordt opgeroepen om het VN-kernwapenverbod te ondertekenen, en ook om alle banden tussen Amsterdam en de hier gevestigde wapenindustrie te verbreken. Meer lezen

Belastingontwijking door wapenproducenten en VN-kernwapenverdrag

4 juni 2019 – Het Amsterdams Vredesinitiatief is blij en trots dat, na een periode van vruchtbaar overleg tussen AVI, enkele gemeenteraadsleden en PAX, er nu een Initiatiefvoorstel is ingediend door een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad. Het is een ‘vredesactieprogramma’ van zeven punten.

  1. Namens Amsterdam, als eerste Nederlandse stad, het ICAN Cities Appeal ondertekenen en de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen en te ratificeren.
  2. Steden waar Amsterdam banden mee onderhoudt, via bijvoorbeeld het Fearless Cities netwerk of het Mayors for Peace netwerk, op te roepen ook het ICAN Cities Appeal te ondertekenen en een zelfde oproep te doen aan de Nederlandse regering.
  3. Wapenproducenten die in onze stad zijn gevestigd aan te schrijven en op te roepen om belastingdeals met de Nederlandse belastingdienst (tax rulings) openbaar te maken en bekend te maken of deze bedrijven wel of niet op dat verzoek zijn ingaan.

Meer lezen

Verklaring bij de defensienota

Amsterdam, 14 april 2018
Geacht gemeentebestuur, geachte fractie in de Amsterdamse gemeenteraad,

In de bijlage treft u een verklaring aan van het Amsterdams Vredesinitiatief over de recente plannen van de Nederlandse regering om in de komende zes jaar miljarden extra te besteden aan de defensiebegroting in de vorm van bewapening van grote systemen voor alle onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht. We betreuren dit beleid en leggen dit op enkele hoofdlijnen uit. Meer lezen