AVI protest bij European Defence Procurement – Guido van Leemput

Toespraak Guido van Leemput van het Amsterdams Vredes Initiatief bij protest tegen de European Defence Procurement meeting in Amsterdam

Europese defensieopdrachten

Voor de derde keer in één jaar is er een bijeenkomst van de wapenindustrie in Amsterdam. In mei vorig jaar kwamen in het Okura Hotel de aandeelhouders van Airbus praten over hun winst. Op 22 juni waren het de marinemensen van MAST (Maritime/Air Systems and Technologies) die in de RAI waren samengekomen. En vandaag hier.

Er wordt dus volop vergaderd en genetwerkt in Nederland. Er is wat te verdienen, kennelijk. Vandaag is het een samenvoeging van staten en bedrijven, waaronder nieuwe vrienden van de bekende verdachten.
Deze bijeenkomst heeft de saaie titel European Defence Procurement en buigt zich de komende dagen over de Europese kansen om geld te verdienen aan de onzekere tijden die nu heersen. Een buitenkansje voor de jongens (jongens waarschijnlijk) van wapens en vijandbeeld en een Europese bijdrage aan hun portemonnee.

Wat is bijzonder aan deze bijeenkomst? Ik geef vier redenen in willekeurige volgorde;
1. de opmerking van de Amerikaanse presidentskandidaat Trump, nu president dat de NAVO achterhaald is? ‘Obsolete’ in zijn eigen woord.

2. De oorlogen aan de randen van Europa. In Oekraïne laait steeds een oorlog op in het Oosten van het land en de Krim is drie jaar geleden geannexeerd door Rusland.

3. De situatie in NAVO bondgenoot Turkije is zeer instabiel. De staatsgreep van 15 juli is door de zittende regering niet alleen afgeslagen maar verworden tot een ongekende zuiveringsoperatie waarbij al tienduizenden zijn ontslagen of gearresteerd.

Oekraïne en Turkije zijn tussenlanden geworden waar grootmachten elkaar de macht proberen af te troeven.

4. De oorlog in Syrië als een van de delen van de Arabische opstanden die sinds 2011 oplaaiden en bloedige oorlogen hebben opgeleverd en een ongekende hoeveelheid oorlogsvluchtelingen en mensen die werk zoeken in Europa, waarvan zij denken dat dat lukt. En dit jaar wordt de definitieve aanval op de steden van de Islamitische Staat ingezet. Al Bab, Raqqa, Mosoel, Deir Azzor en Palmyra. Dat zal naast een bloedige strijd ook grote groepen vluchtelingen veroorzaken.

Voor de mensen hierbinnen een gouden kans. Een kans op meer verkoop van wapens, wapensystemen, informatiesystemen en meer wat nodig is om een oorlog te winnen.

De uitspraak van Trump over de versleten NAVO heeft ons vredesactivisten niet verrast. Wij wisten het al lang. Op zijn minst 26 jaar sinds de val van de muur van Berlijn en het verdwijnen van het Warschau Pact, de vijand van de NAVO in de Koude Oorlog.

Wat betreft Oekraïne: Al sinds 2004 doet de NAVO pogingen om Oekraïne en Georgië lid te maken van de NAVO en in het militaire systeem van het Westen te brengen. Dat heeft tot lelijke militaire reacties van Rusland geleid in 2008 tegen Georgië en in 2014 tegen de Krim en een vorm van hybride oorlog. Twee weken geleden heeft de Poolse conservatieve politicus Kaczynski opgeroepen om een EU kernmacht (ja een Europees kernwapen) te vormen. De discussie begint gevaarlijke trekken aan te nemen.

Maar niet alleen heeft de Russische invloedsfeer te lijden onder oorlog en grensverschuivingen. Dat gebeurt inmiddels ook in Turkije, dat een onzekere bondgenoot is geworden. Het verwordt tot een dictatoriaal land. Het is voor het eerst sinds de jaren 1960 dat een dictatuur lid is van de NAVO. Toen waren het Portugal en Griekenland, nu wordt het Turkije.
Turkije heeft de EU in de klem met twee miljoen oorlogsvluchtelingen uit Syrië. De oorlogen in Syríë en Libië hebben enorme chaos en verschrikkelijk veel vluchtelingenleed opgeleverd.

Voor al deze ernstige crises komt de vraag op; hoe gaan we dat blijvend en vreedzaam oplossen.
Wij hebben niet de indruk dat dat de eerste wens van de bezoekers van dit evenement, European Defence Procurement meeting, is. Nee, zij wijzen onze regeringen op verhoging van het defensiebudget en de commerciële kansen. In de reclame die de website voor dit evenement maakt wordt opgeschept dat de wapenindustrie een sleutelsector is voor de Europese economie. Ze hebben een omzet van 97,3 miljard in 2014, stellen 500.000 mensen te werk en verhandelen duizenden systemen.

Beste mensen, het zijn niet alleen grote opscheppers, maar ook grote misleiders. Ze gedijen bij angst en oorlog en proberen ons te doen geloven dat zij de ellende buiten de deur kunnen houden. Eén ding moet duidelijk zijn. Zij zijn een deel van de ellende.

Beste mensen
Het is een uitstekend moment om te discussiëren over een vreedzame toekomt van Europa. Daar hoort wat ons betreft geen beurs voor European Defence Procurement bij.

We willen de aandacht die deze wapenvergadering oplevert gebruiken om juist minder uit te geven aan bewapening. Wij willen dat wordt nagedacht over bevordering van sociale veiligheid. Hoe het kapitaal dat zij over de balk willen gooien anders en vreedzamer te besteden?

Wij willen dat de kans wordt gegrepen om een echte veilige maatschappij in te richten. Daar horen geen fantasieën over Europese wapenindustrie maar over een vreedzaam Europa en een normale omgang met vluchtelingen uit landen die door oorlog en armoede worden verscheurd.

We willen niet dat de enige keuze is tussen MEER militaire uitgaven en NOG MEER militaire uitgaven. Wij willen minder militaire uitgaven.

We willen geen Europese militaire samenwerking maar Europese samenwerking in een echte vrede.