6 juli 2016 Dam – Turkije, geen bommen op burgers!

NAVO land Turkije bombardeert eigen bevolking! Regering, roep Turkije tot de orde. Geen bommen op burgers! Vrijheid voor Koerden! Voor een democratisch Turkije!

 

Sinds de Turkse staat in april 2015 een einde maakte aan de vredesonderhandelingen is een verwoestende oorlog gestart tegen de Koerden. Die heeft inmiddels aan meer dan driehonderd burgers het leven gekost. Minstens 355.000 mensen hebben hun huis moeten ontvluchten. Er vinden lucht- artillerie-, en tankaanvallen plaat op woonwijken. Hele steden zijn in rokende puinhopen veranderd.

Huizen van Koerden die op de democratische Koerdische partij HDP hebben gestemd, worden onteigend. De onschendbaarheid van parlementsleden van de HDP is opgeheven. Zo blokkeert de regerende AK-partij van president Erdoğan een vreedzame uitweg uit het conflict. Het zijn niet alleen de Koerden die lijden onder de oorlogspolitiek. Erdoğan wil koste wat kost zijn alleenheerschappij vestigen. Rechten en vrijheden worden met voeten getreden. De Grondwet en het rechtssysteem zijn aan de kant gezet. Kritische media en journalisten worden monddood gemaakt. Academici die kritiek leveren op het gevoerde beleid worden vervolgd. Rechten van werkenden en de vakbondsrechten worden teniet gedaan. Erdoğan en zijn AK-partij bemoeien zich steeds meer met de persoonlijke levenssfeer van de burgers.

Het geweld en de repressie jaagt mensen op de vlucht, mogelijk zelfs hun land uit naar Europa. De regering- Erdoğan maakt het grote vluchtelingendrama nog groter.

Op 6 juli praat de Tweede Kamer over de komende NAVO-top in Warschau. Het Amsterdams Vredesinitiatief (AVI) roept de regering op om NAVO lid Turkije daar tot de orde te roepen. Geen bommen op burgers! Vrijheid voor Koerden! Voor een democratisch Turkije!
Het Amsterdams Vredesinitiatief organiseert een wake op 6 juli om 19H op de Dam. Voor vrede in Koerdistan en Turkije. Kom ook, maak borden, breng kaarsen en fakkels en gebruik de hashtag #GeenBommenOpKoerdistan op social media.