Manifest van het Amsterdams Vredesinitiatief VREDE! WIJ ZIJN DE OORLOGEN ZAT!

 

Steun het Amsterdams Vredesinitiatief!

Vijftien jaar wordt de wereld al geteisterd door oorlog. Permanente oorlog. Eerst in Afghanistan en Somalië, daarna Irak en Syrië en verder overslaand naar Jemen, Libië, Mali en andere Afrikaanse gebieden. Guerrillastrijd gaat over in frontoorlogen. Opstanden ontaarden in bloedige burgeroorlogen die gemeenschappen splijten en families uiteenscheuren. Dat alles wordt overgoten door bombardementen van buitenlandse mogendheden, die ontelbare burgerslachtoffers meebrengen. Hele steden zijn in rokende puinhopen veranderd. Nederland neemt aan vele oorlogen deel met vergaande gevolgen voor ons land.

Volkeren slaan op de vlucht

Miljoenen burgers verlaten de oorlogsgebieden en trekken alle richtingen op. In Libanon zijn twee miljoen vluchtelingen in kampen opgenomen, in Jordanië en Turkije eveneens. Deze oorden vol modder, met gebrek aan water, voedsel en hygiëne barsten uit hun voegen. Een generatie kinderen groeit op zonder volwaardig onderwijs. Hun wordt elk toekomstperspectief ontnomen. Wanhopige vluchtelingen zoeken dus een uitweg naar het veiliger Europa. Overal zijn duizenden vrijwilligers aan de slag om deze slachtoffers van oorlogsgeweld op een humane manier onder te brengen. Maar hun handelen dreigt ondergesneeuwd te raken door vreemdelingenhaatzaaiers met een nauwelijks verborgen racistische achtergrond.

Inhumane plannen

Europa laat zich van zijn slechtste kant zien. Begrippen als internationele solidariteit, christelijke naastenliefde en humanisme worden begraven aan de grenzen van ons werelddeel. Ons werelddeel sluit zich af van de oorlogsellende. Vele staten weigeren ook maar één vluchteling op te nemen. Brussel ontwikkelde een plan om vluchtelingen die uitgeput in Griekenland aankomen, in een kamp op te sluiten en terug te brengen naar Turkije. Dat is een autoritair land dat zelf een bloedige oorlog voert tegen delen van zijn eigen bevolking.

Terreur en rechtsstaat

Zowel Parijs als Bagdad, Brussel als Kaboel, Istanboel als Madrid werden opgeschrikt door terroristische bomaanslagen waarbij honderden onschuldige slachtoffers vielen. De oorlog van ver komt plotseling dichtbij. Gericht en waakzaam optreden van politie en justitie is noodzakelijk. Reeksen opzichtige maatregelen, die de angst onder de bevolking alleen maar aanjagen, moeten echter worden vermeden. De bestaande democratische rechtsgang en vrijheden staan onder druk. Oorlog is voor vele burgers in het Midden-Oosten een vorm van terreur. En wie terreur zaait, zal terreur oogsten.

Onderhandelen en vrede vormen de oplossing

Bommen en oorlog lossen deze dringende vraagstukken niet op. Uiteindelijk zullen door onderhandelingen vreedzame overeenkomsten moeten worden bevochten. Vredesonderhandelingen moeten, gebaseerd op zelfbeschikkingsrecht van de volkeren, tot definitieve vredesverdragen worden ontwikkeld. Nederland kan daaraan bijdragen door zijn bombardementen in het Midden-Oosten te beëindigen. Elke Nederlandse betrokkenheid met oorlogen, met de miljardenexport van wapens naar strijdgebieden moet worden stopgezet. De winsten van deze export verdwijnen in belastingparadijzen.

Wij zijn de oorlogen zat!

Na de Koude Oorlog leeft Europa, net als grote delen van de wereld, in een staat van permanente oorlog. Europese landen voeren de oorlogen in andere landen. Door de gewenning aan oorlog dreigt het risico van plotselinge geweldsuitbarstingen. Wij, inwoners van Amsterdam, zijn de deelname aan oorlog en de oorlogsvoorbereiding zat.

Het Amsterdams Vredesinitiatief (AVI) wil met acties, wakes, bijeenkomsten en publicaties, petities en een website een brede vredesmacht organiseren. Wij roepen u op mee te doen met ons Initiatief.

Geen Nederlandse bijdragen aan oorlogen in de wereld

Stop de wapenexport naar landen in oorlog

Bescherm de bevolking tegen terreur, bescherm vluchtelingen ín Europa

Zelfbeschikkingsrecht voor de volkeren