2 oktober: red de publieke sector

Amsterdams Vredes Initiatief zegt: geen onderzeeërs maar onderwijzers

“PO in actie” bereidt een actiedag voor om aandacht te vragen voor de misstanden in het onderwijs. Er melden zich weinig studenten aan bij de Pabo’s, het ziekteverzuim is hoog, er is een lerarentekort en de salarissen zijn zeer onder de maat. De eisen zijn een eerlijk salaris en investeringen voor minder werkdruk. Werkers in sectoren van de gezondheidszorg hebben zich al aangesloten (w.o. de wijkverpleging). Onlangs konden we nog lezen dat VUmc de kinder- intensive care moest sluiten vanwege personeelstekort. Verwacht wordt dat ook de politie een afvaardiging zal sturen naar het protest op 2 oktober. Ook het Defensiepersoneel heeft zich gemeld om betere arbeidsvoorwaarden te eisen.

Sinds 2010 is er in totaal 60 miljard bezuinigd in de gehele publieke sector, dat wil zeggen: onderwijs, gezondheidszorg, politieapparaat, defensie en meer.

Het is dus niet meer uit te leggen aan de bevolking dat er nu twee miljard wordt weggegeven aan buitenlandse aandeelhouders als de dividendbelasting inderdaad wordt afgeschaft. Twee miljard is natuurlijk geen 60 miljard maar er zou wel heel veel mee kunnen worden gerepareerd in de publieke sector.

In de oproep voor 2 oktober wordt ook de krijgsmacht genoemd als onderdeel van de publieke sector. De begroting voor defensie die in 2018 9,2 miljard bedroeg zal de komende jaren flink verhoogd worden. In maart jl. al publiceerde de regering een programma onder de titel “Investeren in onze mensen, slagkracht en zichtbaarheid”. Op Prinsjesdag werd bekend dat de Defensiebegroting volgend jaar bijna 1,3 miljard hoger wordt en 10,47 miljard bedraagt. Een verhoging van pakweg 14%. Van het extra geld gaat slechts een deel naar personeel en voorzieningen. Een groot deel gaat naar de aanschaf van nieuwe wapens. Twee voorbeelden van het soort uitgaven dat wordt gedaan. De duurste projecten zijn het gevechtsvliegtuig JSF (ook F-35 genoemd). De volgende dag heeft de regering bekend gemaakt dat in 2019 de eerste twee in Nederland worden geplaatst. Bovendien is duidelijk geworden dat de regering in de komende jaren meer F-35 toestellen wil, 67 in plaats van de eerder begrootte 37 toestellen. Bovendien stelt de regering dat de F-35, ondanks een motie in de Kamer die geen kernwapentaak voor het toestel wil, de kernwapentaak van de F-16 overneemt. Verder zullen plannen voor, vier, nieuwe hypermoderne onderzeeërs worden uitgewerkt. Voor deze onderzeeboten is een bedrag gereserveerd ‘groter dan 2,5 miljard’ maar deskundigen schatten dat het minimaal 4 miljard wordt, met ongecontroleerde uitloop naar boven.
Dit zijn geen wapens voor “vredesmissies” maar voor machtsuitoefening, voor oorlog in het ‘hoogste geweldsspectrum’: aan vrede en veiligheid dragen ze niets bij.
Eén van de aangevoerde motieven voor deze ongekende militarisering is Rusland. Maar niemand zit te wachten op een nieuwe koude oorlog, of erger… De officiële formule om deze plannen te rechtvaardigen is de “verslechterde veiligheidssituatie”. Nederland en zijn NAVO-bondgenoten zijn al sinds 2001 permanent in oorlog in tal van landen in de wereld, met militaire interventies die in veel gevallen de veiligheid in die landen niet blijken te helpen. Dat leidt wereldwijd tot veel haat tegen ‘het Westen’ en tot veel vluchtelingen en ontheemden.

Het Amsterdams Vredesinitiatief steunt de oproep voor 2 oktober van harte maar tekent aan dat de miljarden die begroot zijn voor volgend jaar beter besteed kunnen worden aan de reparatie van de publieke sector.

Wij zeggen: geen onderzeeërs maar onderwijzers.

Amsterdams Vredesinitiatief

Lonneke Lemaire

20 september 2018